20111006-israeli_flag.jpg
Tantara be ny antony mahatonga ny ankabeazan'ny firenena Arabo mankahala an'Israely saingy azo fintinina fohifohy ihany ...
Any amin'ny firenena arabo maro tokoa mantsy dia tezaina ao anatin'ny fankahalana toy izany ny zaza madinika hatrany an-tsekoly.

Araka ny Baiboly dia Israely no firenena nofidian'Andriamanitra hamonjeny ny olona amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Izay fotsiny ihany dia ampy ankahalan'ny firenena maro an'Israely.

Ara-tantara koa dia niray hina ny tafik'ireo firenena Arabo manodidina an'Israely tamin'ny taona 1967 nikasa hanafika sy hanao fay rano azy. Nampitandreman'ireo tafika Arabo ireo ny vahoaka Arabo Palestiniana tamin'izany mba hitsaoka tao Palestina fa hanafika ry zareo. Kinga anefa ny Israeliana ka resiny tao anatin'ny 6 andro sy nanao tari-dositra ireo miaramila Arabo. Vokany dia nahazo tany ry zareo Israelianina . Mitaky ny famerenana ireny tany nandosirany ireny ny Arabo ary mikasa ny hanafongana ny firenena Israely ny sasany aminy, ka izay no mahatonga ny disadisa ankehitriny.

Iza ary no diso?
+ Diso ve ry zareo Israelianina raha tamin'ny alalany no nifidianan'Andriamanitra hamonjena ny olona ao amin'i Kristy?
+ Diso ve ry zareo Arabo niantsy sy resy an'ady sa ry zareo Israelianina saika nofongarina kanefa nivoaka ho mpandresy?

Inona ny vaha olana?